Espai en construcció

El Centre Social El Roser està en fase de construcció

A principis de març de 2020, l'Ajuntament de Reus va adjudicar a l'empresa Vesta Rehabilitación SL el contracte per a la construcció del Centre Social El Roser, l'equipament que donarà un impuls a les polítiques municipals d'atenció a les persones amb la creació de nous serveis i l'aposta per iniciatives socials existents com el Programa de Gestió Alimentària Responsable de Reus, l'allotjament per a persones en situació de vulnerabilitat social i el Pla Local d'Inclusió Social. El pressupost d'adjudicació és d'1.859.362,78 (IVA inclòs).

La inversió en el nou equipament social és un dels contractes de més valor econòmic que l'Ajuntament ha licitat en els darrers anys. El termini d'execució de les obres previst en el plec de condicions de la licitació és de dotze mesos a partir de la signatura del contracte.