Centre Social El Roser

El Centre Social El Roser, inaugurat el 2 de febrer del 2022, és un equipament municipal, integrador, inclusiu i innovador, que vertebra un pla d’atenció i empoderament de les persones en situació de vulnerabilitat. És el repte més importat en l'àmbit social que s’ha fet a Reus en les darreres dècades.

El configuren dos serveis: el d'alimentació, que va començar a funcionar a principis de gener de l'any 2022 i el Servei Residencial d'Estada Limitada (SEREL), que es va posar en marxa a principis de novembre del mateix any.

Tots dos serveis són també una oportunitat d’inserció laboral per a persones que tenen molta dificultat per trobar feina en el mercat laboral.

En conjunt, aquest centre, que depèn de l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l'Ajuntament de Reus, es va crear amb l'objectiu d'impulsar les polítiques d'atenció a les persones amb nous serveis i de fer una nova aposta per programes ja existents, com el de gestió alimentària i el d'allotjament de persones en situació de vulnerabilitat social.

A més, l'equipament està concebut per potenciar la integració. Per això, acull també una cafeteria oberta a tothom i una sala a disposició de l’Associació de Veïns de la Urbanització Xalets Quintana.

Cal destacar que el projecte de construcció del Centre Social el Roser ha rebut un ajut d’1.342.275,58 euros a càrrec dels fons europeus Next Generation, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, d’acord amb el programa d’ajuts en l’àmbit social del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya dins la línia d’inversió per a nous centres residencials i diürns i remodelació de centres existents.

ng01 ng02 ng03 ng04