Centre Social El Roser

El Centre Social El Roser, inaugurat el 2 de febrer del 2022, és un equipament municipal, integrador, inclusiu i innovador. És la culminació d’un projecte de referència que va més enllà de la posada en marxa d’un equipament, ja que vertebra un pla d’atenció i empoderament de les persones en situació de vulnerabilitat pensat i desenvolupat, en els darrers anys, per la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, que ho gestiona en l'actualitat. Per tot això, és el repte més importat en l'àmbit social que s’ha fet a Reus en les darreres dècades.

Un dels dos serveis que el configuren, el d'alimentació, va començar a funcionar a principis de gener de l'any 2022 i l'altre servei, el d'allotjament temporal, a principis de novembre del mateix any.

Tots dos serveis són també una oportunitat d’inserció laboral per a persones que tenen molta dificultat per trobar feina en el mercat laboral.

En conjunt, aquest centre, que depèn de la Regidoria de Benestar Social, té com a objectiu impulsar les polítiques d'atenció a les persones amb nous serveis i una nova aposta per programes ja existents, com el de gestió alimentària i el d'allotjament de persones en situació de vulnerabilitat social.

A més, l'equipament està concebut per potenciar la integració. Per això, acull també una cafeteria oberta a tothom i una sala a disposició de l’Associació de Veïns de la Urbanització Xalets Quintana.