Inserció laboral

Un dels objectius del Centre Social El Roser és inserir persones en el món laboral i al mateix temps oferir un bon servei de menjador i rebost a les persones usuàries. En concret, del total de 16 treballadors i 15 persones voluntàries que treballen al Centre Social El Roser, a més del personal de l'Ajuntament de Reus, hi ha 10 persones treballadores d'inserció, que van començar a treballar el 10 de gener de 2022 amb un contracte de sis mesos prorrogable fins a tres anys, d'acord amb la llei d'inserció.

Es tracta de persones proposades per l'àmbit d'ocupabilitat de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, encarregat de facilitar l'accés al mercat laboral a persones amb dificultats. A més, ara, tenen assignat un treballador social de l'empresa que els fa un seguiment personalitzat, que inclou un itinerari de formació i tutories individuals amb l'objectiu que en un futur pròxim es puguin inserir al món laboral ordinari amb les majors garanties. Pel que fa al perfil, són persones, entre 20 i 55 anys, residents a Reus i la majoria són dones, tot i que es busca que hi hagi paritat.