Centre logístic dels aliments

El Centre Especial de Treball (CET) del Taller Baix Camp, una entitat sense ànim de lucre amb seu a Reus que dóna feina a persones amb discapacitat intel·lectual, s'encarrega de la logística del Programa de Gestió Alimentària Responsable de Reus.

Primer, recull el menjar fresc dels centres donants dels aliments, tot i que també pot recollir altres aliments i productes.

Després, un cop els aliments recollits arriben a les seves instal·lacions, apunten els quilos recollits i fan el triatge i la classificació dels aliments aptes per al consum humà.

Finalment, porten els aliments triats als centres de distribució dels aliments.

Excepte el procés de selecció i primera tria dels aliments procedents del Mercat del Camp, que el fan persones voluntàries del Banc d’Aliments, totes aquestes tasques les fan persones amb discapacitat intel·lectual, complint de manera rigorosa les mesures de seguretat alimentària, en un mateix dia. Això fa el procés molt eficient i eficaç, ja que l'aliment fresc recollit al matí el rep una família en situació de vulnerabilitat a la tarda.

Des de la posada en marxa del programa, un inspector/a de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) vetlla perquè tot aquest procés compleixi els requisits d'una correcta manipulació dels aliments i del manteniment en tot moment de la cadena de fred. L'ASPCAT un organisme de la Generalitat responsable tant de la promoció i la protecció de la salut, la prevenció i la gestió de les alertes epidemiològiques i alimentàries, com de la salut laboral.

El Taller Baix Camp disposa d’unes instal·lacions adequades: entrada directa des del carrer, recepció, cambra de fred per a triatge i classificació i cambra frigorífica per mantenir el fred i guardar els aliments frescos.

Els centres donants dels aliments poden visitar les instal·lacions, per tal de conèixer de primera mà el procés de tractament dels aliments que reparteixen.

El Taller Baix Camp fa el transport d’aquests aliments, tant en la recollida als centres donants com en el repartiment als centres de distribució, mitjançant dos vehicles frigorífics, per tal de mantenir els aliments frescos en les condicions idònies i assegurar la cadena de fred.

D’acord amb les indicacions de l’ASPCAT, per tal de poder augmentar la producció amb garantia de seguretat alimentària, l’Ajuntament de Reus ha facilitat obres de millora del menjador social i del Taller Baix Camp, que inclouen la instal·lació de noves cambres frigorífiques, entre altres mesures.