Dades bàsiques

Pel que fa a les dades més recents, durant l'any 2023, la Xarxa de Distribució d'Aliments, que forma part del Programa de Gestió Alimentària de Reus, va atendre 5.614 persones i el menjador social, 528, derivades a aquests dos serveis per professionals de l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l'Ajuntament de Reus. Pel que fa als aliments, des de l'inici del programa fins a desembre de 2023, s'han recollit 2.582 tones d'aliments frescos i cuinats amb una recuperació del 98%. Aquestes dades suposen una mitjana mensual de 18.467 kg d'aliments recuperats.

Respecte a la tipologia dels aliments recuperats, la verdura, seguida de la fruita, representen les quantitats més grans.

Des de començaments del mes de gener de l'any 2022, tant el menjador social com el rebost social del Centre Social El Roser reben aliments frescos i cuinats del Programa de Gestió Alimentària de Reus.