Dades d’eficiència econòmica

La mitjana de despeses mensuals del programa és de 5.161 € i com que s'han recuperat 1.371 tones en noranta mesos, el quilo d'aliment recuperat surt a 0,295 €/kg.

Un càlcul aproximat de quant hauria costat comprar a preu de mercat tot l'aliment recuperat, dóna 1,38 €/kg.

Així doncs, l'estalvi econòmic per quilo és d'1,043 €. Com que s'han recuperat 1.371.189 kg, el Programa ha suposat un estalvi econòmic d'1.430.150,12 €.